Rekultywacja – czynniki, etapy, korzyści.

Opublikowane przez Justyna w dniu

rekultywacja

Na terenie Polski znajduje się wiele nieużytków przemysłowych, które zostały zniszczone przez obiekty postindustrialne. Kiedyś funkcjonowało wiele zakładów przemysłowych, w tym kopalń i huty. Jest szansa na poprawę stanu środowiska, w tym celu stosuje się szereg zabiegów poprawiających m.in. rekultywacja i rewaloryzacja środowiska.

Rekultywacja to proces przywracający dawnym terenom zdegradowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych. Które czynniki decydują o kierunku rekultywacji?

Kierunki i czynniki rekultywacji.

Czynniki, które decydują o wyborze kierunku rekultywacji to przyrodnicze, społeczno-gospodarcze, techniczno-ekonomiczne. Na początku ważne są czynniki charakteryzujące dotychczasowy sposób wykorzystania obszaru i funkcję jaką pełnił wcześniej dany obszar. Jeżeli jest możliwe odtworzenie dawnych walorów danego obiektu, to w planie zagospodarowania będzie to uwzględnione. Drugie to czynniki techniczno-ekonomiczne, które określają ewentualne koszty, korzyści i techniczne możliwości realizacji wybranego kierunku. Do czynników przyrodniczych zaliczamy położenie geograficzne, warunki klimatyczne, otoczenie, warunki hydrologiczne i glebowe, natomiast do czynników społeczno-gospodarczych należą przyszły sposób wykorzystania terenu, struktura agrarna, stopień uzbrojenia terenu, ludność i zatrudnienie.

Wybór kierunku rekultywacji zależny jest też od kilku elementów m.in. ukształtowania pionowego, pokrycia roślinnością, rodzaju gruntów sąsiednich i powierzchnia obszaru zdewastowanego, stosunków wodnych oraz składu granulometrycznego rekultywowanego gruntu.

Wyróżniamy 6 głównych kierunków rekultywacji: rolniczy, leśny, rybacki, infrastrukturowy, rekreacyjny, melioracyjny. Najpopularniejsze są rekreacyjne, rolnicze oraz infrastrukturowe.

Etapy rekultywacji.

Rekultywacja dzieli się na trzy etapy: przygotowawcza, podstawowa i szczegółowa. Pierwszy etap obejmuje wszystkie czynności związane z rozpoznaniem terenu oraz sporządzenie odpowiednich dokumentacji, w tym wniosku o wydanie decyzji o kierunku rekultywacji. We wniosku powinien być określony cel i wszystkie podstawowe parametry obiektu podlegającego rekultywacji. Na tej podstawie inwestorzy i administracja oceniają czy jest realna szansa, aby przystosować teren do wyznaczonego kierunku użytkowania. Jeżeli będą zbyt ogólne założenia, to pojawią się konflikty pomiędzy inwestorem, administracją, a społecznością lokalną.

Druga faza obejmuje czynności związane z formowaniem obiektu i nadanie mu odpowiedniego kształtu, natomiast dopiero faza szczegółowa obejmuje wszystkie zabiegi związane z ostatecznym uporządkowaniem terenu.

Rola roślinności w rekultywacji.

Ważną rolę w procesie tworzenia nowego siedliska odgrywa roślinność. Bez roślinności nie jest możliwa zmiana martwego gruntu w ożywiony, jakim jest powstająca gleba. Najważniejszą rolą jest odtworzenie gleby, czyli funkcje glebotwórcze i przeciwerozyjne (ochronne). Gatunki o funkcjach przeciwerozyjnych po ustąpieniu zjawiska erozji są zastępywane innymi gatunkami dostosowanymi do nowych warunków.

Roślinność pełni także funkcje gospodarczą i biocenotyczną oraz ozdobną. Pierwszorzędnym celem wprowadzanej roślinności jest zainicjowanie procesów glebotwórczych, natomiast drugorzędnym ukształtowanie drzewostanu. Flora stwarza dogodne warunki do bytowania dla zwierząt, które występuje na terenach zrekultywowanych.

Korzyści wynikające z rekultywacji.

Pośród korzyści z procesów rekultywacji to przede wszystkim aspekt przyrodniczy oraz społeczny, w tym zamienione hałdy na tereny zielone, drzewa, lasy i łąki sprzyjają lepszemu wizerunkowi okolicy. Oprócz tego nowe obiekty pełnią funkcje rekreacyjne. Korzyści jest dużo dużo więcej. Większość supermarketów powstała na dawnych terenach przemysłowych, a więc plusem jest też zwiększenie zatrudnienia. Jedynym minusem są zawsze koszty, ale samorządy pozyskują już środki na ten cel z funduszy unijnych.

Przykłady obiektów zrekultywowanych jest mnóstwo, ale ja wymienię kilka tych, które znajdują się na terenie województwa śląskiego.

  • Galeria Sfera w Bielsko-Białej
  • Silesia City Center, Katowice (dawniej Kopalnia Kleofas)
  • Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny (dawniej budynki kopalni Niwka-Modrzejów)
  • Pogoria I, III, Dąbrowa Górnicza, Pogoria IV, Kuźnica Warężyńska
  • Hubertus III – Mysłowice, Paprocany – Tychy.
4 1 vote
Ocena

Justyna

Nazywam się Justyna Jachołkowska. Pracuje zdalnie jako Wirtualna Asystentka, moją specjalizacją jest Content Marketing i wspieram biznesy w promowaniu marki w sieci.

Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Patryk Tarachoń
30 czerwca 2020 19:47

Mocno rozwinęłaś bloga. Jestem pod wrażeniem tego jak idziesz do przodu.

Copyright © Asystentka z Inicjatywą | Justyna Jachołkowska

2
0
Would love your thoughts, please comment.x